Plan Zuid

Gemeente Amsterdam

lokale partners: Bright, 02025, Space&Matter

Betrokkenheid: ~140 beleidmakers, 40 lokale bewoners   8 speel sessies

Periode: Mei - December 2019

Schaal: Wijk

Concrete resultaten

Klimaatspel was eerst gelanceerd in Amsterdam tijdens Klimaatakkoord in 2019. Deelnemers in Apollobuurt en Stadionbuurt sessies waren verschillende afdelingen van de Gemeente Amsterdam aanwezig samen met VVe’s en huiseigenaren uit de buurt. Deelnemers keken naar mogelijkheden voor lokale energieopwekking, zowel in individuele appartementen als in openbare ruimtes. Deelnemers stelden voor een half overdekte sportaccommodatie met zonnepanelen en minigrid en aquathermie in Noorder Amstelkanaal als mogelijke decentrale oplossingen.


Na deze uitkomsten van de pilot vroeg de gemeente Amsterdam ons team: "Wat als de game niet alleen met één, maar met meerdere buurten in steden bezig zou zijn en het leren in vergelijkbare buurten zou gaan ondersteunen, initiatieven zou samenvoegen en plannen voor vooruitgang zou helpen”.

Voordat we het spel konden uitrollen naar nieuwe Amsterdamse wijken, moesten we eerst de ‘participatie’ binnen de organisatie [Gemeente Amsterdam] aanpakken. Niet alleen is de stad en de opgave [energietransitie en klimaatadaptatie] complex, ook de manier waarop besluiten worden genomen in de gemeente is vrij complex. Alvorens de gemeenschappen te bereiken, bleek dat eerst de ambtenaren moesten participeren. Dus we hebben kennis gemaakt en het Klimaatspel gespeeld met in totaal 8+1 afdelingen in de stad.


Tot vandaag namen meer dan 150 mensen deel aan in totaal 10 Klimaatspel-sessies. Slechts bij drie daarvan waren bewoners aanwezig, de overige zeven sessies werden voornamelijk gespeeld door ambtenaren en experts. Het is duidelijk dat verschillende afdelingen verschillende belangen hebben over hoe gedetailleerd of abstract de gegevens van het spel moeten zijn, of het spel gefocust moet zijn of meer integraal, of het doel beter is om puur leren of implementatie te blijven...]

Ons team ontdekte dat de verwachtingen van afdelingen van het spel grotendeels verschilden: sommige van deze thema's stelden de noodzaak van deelname fundamenteel in vraag, terwijl andere niet geloofden in systeemtransities zonder de echte betrokkenheid van menigten.


Het team van Aardgasvrij uitte hun behoefte aan betrokkenheid bij gemeenschappen het sterkst. Niet alleen voor ‘vrijblijvend gezelligheid en leren’, maar om lokale uitvoeringsplannen echt in te voeren. Dit team werkte ook nauw samen met Stichting Woon!, een organiserend begeleidend sociaal huis. Woon! Zoekt financiële constructies om huurders te betrekken bij het energietransitiedebat.


Samenwerking met databedrijven

Na de eerste ontwikkelingsfase van het pilot spel, ging ons team verder met het vinden van ontbrekende datasets die het spel nauwkeuriger kunnen laten verlopen. Game datasets omvatten meer dan 100 strategische interventies op de schaal van huishoudens, stadsblokken en buurten in thema's als energie, mobiliteit, openbare ruimte en water. Indicatief kunnen rekenen en terugkoppelen aan spelers vereiste gegevens in twee vormen: kostprijs van de investering per huishouden of collectief, en de CO2-reductie van een bepaalde interventie. Klimaatspel ging vervolgens de nodige samenwerkingsverbanden aan voor de benodigde data. Voor deze en meer datasets lees verder hoe het spel werkt.


Link Artikel