Bospolder Tussendijken

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam [IABR]

betrokkenheid: ~20 lokale ontwerpers en pioniers, 4 beleidmakers, door 2 spelsessies

periode: september 2021 – heden [6 nieuwe sessies in 2022; 300 verwachte deelnemers]

schaal: wijk

Concrete resultaten

Deze specifieke game-adaptatie bevindt zich in de beginfase en zal binnenkort breed worden geïntroduceerd in Bospolder-Tussendijken. De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam [IABR] is geïnteresseerd in het faciliteren van gesprekken met buurtbewoners over mogelijke decentrale interventies voor energietransitie en klimaatadaptatie in de buurt. Door beleidsmakers, pioniers en nieuwsgierige bewoners samen te brengen rond de speeltafel, wil IABR een integraal en inclusief klimaatbeleid stimuleren en lokale actie versnellen. Het spel is in 2021 twee keer getest en er zijn plannen voor 2022 om een digitale versie van het spel te draaien in combinatie met analoge sessies.