Beyoglu, Istanbul

Istanbul Metropolitan Municipality and Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Istanbul
engagement: we target about 100 participants [local experts and residents] through 4 play sessions
application period: Maart - June 2021
scale: district of Beyoglu

Betrokkenheid: Ongeveer 100 deelnemers [lokale experts en bewoners], 4 speel sessies

Periode: Maart - Juni 2021

Schaal: Wijk van Beyoglu

Concrete doelen van het spel

Metropolitan Municipality van Istanbul is bezig met het opstellen van het Strategisch Plan van Beyoğlu, waarbij een integrale en participatieve planningsaanpak wordt gevolgd. Een breed scala aan partijen schuift aan tafel, van maatschappelijke organisaties tot lokale mensen, van relevante openbare instellingen tot Beyoğlu-gebruikers. Verschillende onderwerpen met betrekking tot Beyoğlu komen aan bod en er worden oplossingen voorgesteld voor deze veelvoorkomende uitdagingen met een "collectieve geest". Het Strategisch Plan richt zich op zes grote deelthema's Leefbaarheid, Productiviteit, Creativiteit, Erfgoed, Veerkracht en Sociale en Economische Rechtvaardigheid.

Tijdens dit proces is Play the City uitgenodigd om technische en lokale experts te faciliteren om de klimaatverandering gerelateerde onderwerpen in Beyoğlu aan te pakken. Beyoğlu-toepassing van Klimaatspel, Climate Adaptive Beyoğlu, zal voor het eerst de stedelijke schaal aangepast worden, waar ongeveer 400.000 mensen wonenHet spel zal een divers gezelschap aan partijen bij elkaar brengen. De resultaten van het spel zullen worden meegenomen in het hoofdstuk Veerkracht van het Strategisch Plan van Beyoğlu. Er zijn vier speelsessies [voor verschillende geografische zones] om het hele district van met hun unieke uitdagingen aan te pakken. 1. Beyoğlu waterkant 2. Beyolu historisch beschermd gebied 3. Beyoğlu woonwijken 4. Gehele Beyoğlu.